ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ

Επαγγελματικό κέντρο αναμετάδοσης ψηφιακού δορυφόρου σήματος .

Read More

ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ

Λήψη και διανομή τηλεοπτικού σήματος.

Read More

ΑΡΙΛΛΑΣ

Διανομή δορυφορικού και επιγείου σήματος.
Έργο με πολυδιακόπτες από την εταιρία μας το 2009 .

Read More